Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport okresowy nr 1/2024

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 30 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kreatywna Europa – Zawarcie umowy o powierzenie grantu

Raport ESPI nr 7/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. w przedmiocie otrzymania pozytywnej oceny wniosku o udzielenie grantu, informuje, że w dniu 21.09.2023 r. zawarł umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury umowę o powierzenie grantu na projekt prototypu gry “Space Inn”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 299.341 EUR, a wnioskowana i przyznana wartość dofinansowania Projektu wynosi 149.670,50 EUR. 70% kwoty grantu 104.769,35 EUR Emitent otrzyma do 21 października 2023 r., natomiast pozostałą kwotę po ukończeniu Projektu.

Planowana termin realizacji to 17 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej, ponieważ realizacja niniejszego Projektu może mieć istotny wpływ na rozwój Emitenta, a w szczególności na jego wyniki finansowe.

Przesuniecie daty premiery gry RIN: The Last Child

Raport ESPI nr 6/2023

Zarząd spółki Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka , Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 25 lipca 2023 r., informuje o przesunięciu daty premiery gry RIN: The Last Child [Gra] w wersji na komputery osobiste PC oraz o podjęciu takiej decyzji przez wydawcę – Klabater S.A. [Wydawca] na wszystkich zapowiedzianych platformach konsolowych: PlayStation [PS4 i PS5], Xbox [One, X/S] oraz Nintendo Switch.

Przekazaną do wiadomości publicznej datą premiery Gry na wszystkich wskazanych platformach był 21 września 2023 r.

Emitent wskazuje, że gra w wersji na komputery osobiste PC, dla której funkcje wydawnicze pełni Spółka, została ukończona i jest gotowa do premiery. Emitent otrzymał od Wydawcy Gry na platformach konsolowych informacje, że z uwagi na przedłużający się proces certyfikacji Gry na platformach konsolowych oraz braku zawarcia umowy licencyjno-wydawniczej z Microsoft Corporation [Title Licensing Agreement] data premiery Gry na platformach konsolowych ulega przesunięciu na późniejszy termin. Z uwagi na planowaną premierę Gry na wszystkich platformach jednocześnie Emitent podjął decyzję o opóźnieniu premiery Gry w wersji na komputery osobiste PC i zsynchronizowania jej z działaniami Wydawcy.

Nowa data premiery Gry zostanie przekazana do wiadomości publicznej niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta informacji od Wydawcy o zakończeniu procesu certyfikacji Gry na platformach konsolowych. Emitent szacuje, że będzie to IV kwartał 2023 r.

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry “RIN: The Last Child”

Raport ESPI nr 3/2023

Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 lipca 2023 roku Emitent podpisał ze spółką Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio „Wydawca” oraz „Strony”] umowę na mocy której Strony ustaliły zasady współpracy w zakresie wydania przez Wydawcę adaptacji gry „RIN: The Last Child” [„Gra”] na platformy konsolowe: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|S oraz Nintendo Switch [„Adaptacje Gry”].

Zgodnie z treścią Umowy Emitent udzielił Wydawcy ogólnoświatową, wyłączną licencję na wydanie i dystrybucję Adaptacji Gry. Wydawca jest w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania sugerowanych cen sprzedaży i dat premiery Adaptacji Gry oraz podejmowania działań marketingowych oraz kanałów dystrybucji Adaptacji Gry, uzasadnionych wedle własnego uznania.


Umowa reguluje zasady wypłaty wynagrodzenia należnego Emitentowi od Wydawcy z tytułu udzielonych przez Emitenta zezwoleń i licencji, które zostały udzielone przez Emitenta w celu wydania Adaptacji Gry. Umowa stanowi, że wynagrodzenie Emitenta będzie stanowić określony procent od przychodów netto Wydawcy ze sprzedaży Adaptacji Gry

Umowa została zawarta na okres 5 lat od dnia jej zawarcia. Po tym czasie umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z 3-miesięczym uprzedzeniem. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach ściśle określonych w Umowie. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2023 i latach następnych.

RIN: The Last Child – Demo Available

We are proud to announce that the Demo version of our Metroidvania, RIN: The Last Child, is now available on Steam! After many months of work, we can finally share the free Demo with all players and Steam users. 

Free demo of RIN: The Last Child is now available on Steam!

Experience the beginnings of Rin’s story and accompany her on her journey. Rediscover your magic, create spells, and explore vast mythical lands as you uncover secrets hidden behind the Aspects of Magic. Try the magical adventure and visit the World of Rin!

  • Explore 3 different environments!
  • Discover the beginnings of Rin’s story!
  • Craft spells!
  • Defeat the miniboss!

We hope that you will enjoy the game. We look forward to your comments, suggestions and opinions. Your feedback will be greatly appreciated and will help us improve the final version of the game.

We’d like to provide lovers of the Metroidvania genre with the best magical experience. This is why we made the tough decision to delay the release to Q1 2023 in order to have more time for improvements. During this extra time we will polish the game and how it feels. Every opinion we received after the demo release is taken into account and we will try to address all of them in the coming months.

We believe that it is the best decision to make for now. Thank you for your patience and understanding.

Investment milestone successfully completed

Space Fox Games, a Polish indie video game developer and publisher, is immensely pleased to announce another investment milestone. Successful partnership with Pure Alpha Investments ensured the acquisition of new investors and provided further budget support. Thanks to the total amount received of nearly two million PLN, the indie game development studio will continue its growth. 

As a result of a new investment agreement, we acquired four new investors, including one investment fund. Our account has just been credited with nearly one million PLN. This is a second capital injection this year of a total amount of nearly two million zlotych. It was possible thanks to the great help of Pure Alpha Investments, our strategic investor. We are delighted to welcome new investors and to experience their involvement in our projects. Therefore, we are planning to allocate their financial contribution to the current and future development of the company. I should also mention that our newest game RIN is now fully secured. – Says Aleksander Korulski, CEO of Space Fox Games. 

The Space Fox Games has been on the market for over 7 years. It first became known for its HOPA games. Several of its titles in this genre, such as Scarlett Mysteries and the Lost Grimoires series, were huge commercial hits. The company is currently working on its flagship project, a Metroidvania game called RIN: The Last Child. The studio’s newest production is based on exploration, spellcrafting, and a fairytale atmosphere. Space Fox Games team consists of industry experts with many years of experience in their field but is also welcoming to the juniors beginning their game development career. The studio is planning to make its debut on the NewConnect market within the next two years. 

Pure Alpha Investments is a professional entity that invests in technology companies, both those at the initial stage of development and fully developed ones already listed on public markets. Pure Alpha Investments helps them define strategies, acquire contracts, employees, partners, and business consultants, as well as go public. One of its main principles is active participation in business development.

Successful partnership and new investors

Space Fox Games, an indie video game developer and publisher, has invited new investors to join its shareholders. Thanks to the successful partnership with Pure Alpha Investments, the studio has received PLN one million. Space Fox Games is going to use this budget to finish its game RIN and start working on the production of a new title this year.

‘Our account has just been credited with one million zlotych as a result of an investment agreement signed this January. This capital injection has been made possible thanks to the great help from Pure Alpha Investments, which has also become our shareholder. We are very happy that new investors are expressing interest in the company. Their financial contribution will be allocated to the further development and promotion of our game portfolio. It is also worth noting that at this stage we are able to work on two projects simultaneously,’ says Aleksander Korulski, Space Fox Games CEO. 

Space Fox Games was founded in 2014. The studio first became known for its HOPA games. Several of its titles in this genre, such as Scarlett Mysteries and the Lost Grimoires series, were huge commercial hits. Currently, the company focuses, among others, on Metroidvania games. Its flagship project is RIN, in which the player will explore the game world and fight challenging enemies using unique magic combos. The studio’s team consists of game enthusiasts and industry experts with many years of experience. Space Fox Games is planning to make its debut on the NewConnect market within the next two years. 

Pure Alpha Investments is a professional entity that invests in technology companies, both those at the initial stage of development and fully developed ones already listed on public markets. One of its main principles is active participation in the business development of the entities it invests in. Pure Alpha Investments helps them define strategies, acquire contracts, employees, partners, and business consultants as well as go public.

Space Fox Games from now!

World-Loom Games is gone, long live Space Fox Games!

Our new project – Rin – marks the beginning of a new era of game development for the studio.

Former studio, World-Loom Games, was mostly known for subcontracting premium casual games, from the HOPA (Scarlet Mysteries) and time management genres (Magie’s Movies: Second Shot). That makes Rin not only the first non-casual game in our portfolio but also first published under our own flag.

That move demanded a refresh of our brand, thus a new studio name, which we will proudly carry into the future.