Relacje inwestorskie

SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Leonida Teligi 5/8
02-777 Warszawa

E-mail: contact@spacefox.games

O Spółce

Space Fox Games S.A. rozpoczęło swoją działalność w branży gier komputerowych w 2014 r. jako World Loom Games sp.z o.o. Obecnie po zmianach korporacyjnych spółka działa pod nazwą Space Fox Games S.A.

Początek rozwoju firmy związany był z produkcją gier mobilnych oraz na PC z segmentu casual premium, charakteryzujących się wciągającą rozgrywką oraz prostym sterowaniem. Przez lata  spółka współpracowała z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej np. Artifex Mundi S.A., polskim producentem i wydawcą gier komputerowych z ponad 15-letnim doświadczeniem oraz iWin Inc, amerykańską firmą tworzącą gry casualowe oraz prowadzącą platformę dla tego rodzaju gier.

Obecnie, bazując na zdobytym w trakcie wcześniejszej działalności doświadczeniu, Spółka zajmuje się produkcją gier indie z segmentu AA, których przedział budżetu oscyluje wokół 1,5 – 2,5 mln PLN. Dotąd wydała 9 gier, a kolejne 3 są w trakcie produkcji:

  • Rin: The Last Child – platformowa gra akcji typu metroidvania, z budżetem około 2 mln zł;
  • Emerald Caravan – projekt realizowany przez spółkę zależną – gra z gatunku Roguelite i Economy, z budżetem poniżej 2 mln zł;
  • Space Inn – gra z gatunku management i RPG

Space Fox Games, zgodnie ze strategią działalności, zamierza cyklicznie produkować nowe gry z założeniem wydawania jednej na rok, zapewniając ciągłość działalności operacyjnej Spółki.

Oprócz prowadzenia podstawowej działalności, jaką jest produkcja gier wideo, spółka dywersyfikuje swoje przychody poprzez angażowanie się jako wykonawca i podwykonawca w różnego typu projekty programistyczne i szkoleniowe.

Zarząd

Aleksander Korulski – Prezes Zarządu i Wspólnik Space Fox Games

Absolwent biologii na Uniwersytecie Warszawskim, logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz informatyki na Uczelni Vistula. Z ponad 18-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, przyczynił się do rozwoju wielu firm, w tym: 

  • Onice Aleksander Korulski, założoną w 2012, w której jest Właścicielem
  • World-Loom Games, gdzie był Dyrektorem Operacyjnym od 2014 do 2017 roku, a następnie został Prezesem
  • IT Agency sp. z o.o., gdzie jest Prezesem Zarządu oraz Wspólnikiem od 2014 r.
  • Seleco Logistics sp. z o.o., gdzie jest Członkiem Zarządu oraz Wspólnikiem od 2015 r.
  • Space Fox Games S.A., gdzie jest Prezesem Zarządu oraz Wspólnikiem od 2017 r. 
  • Space Fox Lab sp. z o.o., spółkę zależną od Space Fox Games, utworzoną na potrzeby projektu B+R w celu opracowania zestawu narzędzi deweloperskich do produkcji wieloplatformowych gier hybrydowych oraz prototypu gry o roboczym tytule “Moon Road”, gdzie jest Prezesem Zarządu od marca 2022

Rada Nadzorcza

Justyna Pacek – Członkini Rady Nadzorczej

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w dużych organizacjach, w tym z udziałem Skarbu Państwa, i zarządzaniu zespołami. Koordynowała prace w zespołach projektowych oraz tworzyła struktury organizacji poza granicami kraju. Ukończyła studia wyższe na UMK w Toruniu oraz podyplomowe studia negocjacji i mediacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Konrad Duch – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku pracuje w warszawskim oddziale PKO BP S.A. w Departamencie Ryzyka Rynkowego oraz Departamencie Planowania i Kontrolingu. Ponadto od 2014 r jest Członkiem Rady Nadzorczej Jujubee S.A. oraz w latach 2020-2022 był Członkiem Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A.

Piotr Stanisław Selmaj – Członek Rady Nadzorczej

Posiada blisko 39-letnie doświadczenie pracy zawodowej, które zdobywał zarówno w spółce Skarbu Państwa – PLL LOT S.A., jak i zarządzaniu i zasiadaniu w zarządach spółek prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej. Posiada także kilkuletnie doświadczenie pracy za granicą oraz wieloletnie w zarządzaniu firmą w układzie ogólnoświatowej sieci logistycznej. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej. Od 2009 r pełni funkcję Prezesa Zarządu w Strefa sp. z o.o., od 2015 r Prezesa Zarządu i Wspólnika w Seleco Logistics sp. z o.o., a od 2016 r Prezesa Zarządu w Raft S.A.

Szymon Piotr Haniewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe w roli prawnika zdobywał w kancelariach międzynarodowych (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa) oraz polskich kancelariach (m.in. Kancelaria Adwokacka Rakowski & Wspólnicy), zajmując się w szczególności bieżącą obsługą spółek kapitałowych i osobowych w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i prawa konkurencji.
W kolejnych latach pogłębiał wiedzę praktyczną w jednej z największych instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, gdzie zajmował się obsługą w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, jak również zdobył doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania zespołem.
Obecnie zajmuje się bieżącym wsparciem prawnym w jednej ze spółek telekomunikacyjnych.

Szymon Piotr Kuliński – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Od 2015 r. jest Wspólnikiem w STI sp. z o.o., od 2014 r. Członkiem Rady Nadzorczej Jujubee S.A., od 2017 r. Wspólnikiem HMT Engineering sp. z o.o., od 2021 Wspólnikiem Medimax sp. z o.o., a także w latach 2020- 2022 był Członkiem Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A.

Dokumenty