Kreatywna Europa – Zawarcie umowy o powierzenie grantu

Raport ESPI nr 7/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. w przedmiocie otrzymania pozytywnej oceny wniosku o udzielenie grantu, informuje, że w dniu 21.09.2023 r. zawarł umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury umowę o powierzenie grantu na projekt prototypu gry “Space Inn”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 299.341 EUR, a wnioskowana i przyznana wartość dofinansowania Projektu wynosi 149.670,50 EUR. 70% kwoty grantu 104.769,35 EUR Emitent otrzyma do 21 października 2023 r., natomiast pozostałą kwotę po ukończeniu Projektu.

Planowana termin realizacji to 17 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej, ponieważ realizacja niniejszego Projektu może mieć istotny wpływ na rozwój Emitenta, a w szczególności na jego wyniki finansowe.