Opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi deweloperskich do produkcji hybrydowych gier wieloplatformowych

Space Fox Lab realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. „Opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi deweloperskich do produkcji hybrydowych gier wieloplatformowych” dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie zestawu narzędzi deweloperskich do produkcji hybrydowych gier wieloplatformowych pozwalających na automatyczny/półautomatyczny import assetów do gry, proceduralne generowanie z zaimportowanych assetów istotnych elementów gry, takich jak poziomy, przeciwnicy czy przedmioty, wraz systemem analitycznym, który na podstawie zdefiniowanych metryk będzie pozwalał na ocenę jakości gry – w szczególności generowanego kontentu.

Wartość projektu: 1 150 000 PLN
Wartość dofinansowania: 920 000 PLN