Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.