Relacje inwestorskie

SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Leonida Teligi 5/8
02-777 Warszawa

E-mail: contact@spacefox.games

Space Fox Games S.A. zajmuje się produkcją gier indie (niezależne gry) z segmentu AA, których przedział budżetu oscyluje wokół 1,5 – 2,5 mln PLN. Zamiarem spółki jest produkcja docelowo dwóch lub trzech tytułów równocześnie, z których co rok premierę będzie miał jeden z nich. Takie podejście pozwoli na podtrzymanie zainteresowania wśród graczy, jak i inwestorów. Aktualnie studio korzysta ze wsparcia wydawców, ale nie wyklucza otwarcia w przyszłości bloku selfpublishingowego.

Oprócz działalności w segmencie gier spółka świadczy również usługi outsourcingowe z zakresu IT. W najbliższych latach Space Fox Games planuje kontynuować outsourcingowe prace programistyczne i pozyskiwać nowe projekty w tej sferze. Taka strategia ma na celu dywersyfikację źródeł przychodów, utrzymanie płynności finansowej oraz rozbudowę zespołu, który będzie pracował nad własnymi projektami.

Zgodnie z założeniami strategicznymi zespół do końca 2025 roku ma składać się z 30 – 40 osób.

Do celów operacyjnych zaliczamy:

Cel operacyjnyOpis
1. Praca nad kilkoma tytułami równocześnieProwadzenie prac produkcyjnych nad 2 lub 3 tytułami jednocześnie o różnym stopniu zaawansowania procesu twórczego i wydawanie jednego rocznie.
2. Projekty outsourcingoweRealizowanie projektów outsourcingowych z branży gamingowej oraz IT minimum przez najbliższe 2 lata (do końca 2025 roku).
3. Budowanie zespołuZbudowanie zespołu docelowego o wielkości 30-40 osób do końca 2025 roku.
4. Self publishingSamodzielne wydawanie produkcji własnych w perspektywie 2-3 lat.
5. Funkcje wydawniczeUtworzenie zespołu wydawniczego na potrzeby produkcji stworzonych przez zewnętrzne zespoły w perspektywie 4-5 lat.
6.Wykorzystanie dofinansowańPozyskiwanie finansowania zewnętrznego w formie grantów/ dotacji na realizację projektów badawczo-rozwojowych.