Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Raport okresowy nr 4/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.