Dofinansowanie

Tytuł projektu: 
Opracowanie nowego projektu wzorniczego innowacyjnej gry w gatunku Metroidvania i wdrożenie jej na rynek przez World-Loom Games Sp. z o.o.

Cele projektu: 
Cel projektu to rozwój Spółki World Loom Games przez opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz prototypu dla nowej gry w gatunku Metroidvania oraz wdrożenie nowej gry na rynek. Nowa gra będzie adresowana do nowego dla Spółki segmentu graczy (core player).

Planowane efekty projektu dla działalności Spółki to:
• Poszerzenie rynków zbytu i oferty produktowej.
• Zwiększenie przychodów ze sprzedaży gier.
• Podniesienie konkurencyjności oferty produktowej.

Wartość projektu brutto: 1 196 790,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 419 050,00 zł.